Biofeedback

Terapia biofeedback to metoda łącząca umysł i ciało, która może poprawić zdrowie fizyczne i psychiczne. Podczas sesji terapeutycznej, specjalista używa bezbolesnych czujników do monitorowania różnych funkcji organizmu. Wyniki są wyświetlane na ekranie, a klient uczy się, jak wpływać na te funkcje. 

Biofeedback pozwala kontrolować niektóre funkcje ciała, takie jak tętno, wzorce oddychania czy reakcje mięśniowe. Biofeedback daje pacjentom narzędzia do nauki nowych sposobów kontroli własnego ciała i emocji, co może poprawić stan zdrowia oraz ułatwić codzienne funkcjonowanie.
 

Jak długo trwa terapia biofeedback?

Terapia biofeedback zwykle obejmuje 10-12 spotkań. Po przeprowadzeniu tylu sesji następuje analiza wyników oraz ewentualna modyfikacja celów terapii. Długość trwania terapii zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i osiągniętych postępów.

Jakie efekty daje terapia biofeedback?

Terapia biofeedback przynosi szereg korzyści, które wpływają na poprawę zdrowia i samopoczucia klientów. Efekty terapii obejmują:

  1. Redukcję stresu i napięcia: ucząc się kontrolować funkcje fizjologiczne, pacjenci radzą sobie lepiej z emocjami i stresem.
  2. Poprawę jakości snu: terapia może regulować cykl snu, pomagając w walce z zaburzeniami snu, takimi jak bezsenność.
  3. Łagodzenie bólu: kontrolowanie napięcia mięśniowego i innych funkcji organizmu może przynieść ulgę w przypadku przewlekłych dolegliwości, takich jak bóle pleców, migreny czy bóle stawów.
  4. Regulację ciśnienia krwi: terapia może pomóc w kontrolowaniu nadciśnienia, zmniejszając ryzyko powiązanych powikłań.
  5. Poprawę koncentracji i uwagi: dzięki biofeedbackowi pacjenci uczą się lepiej skupiać na swoim ciele, co przekłada się na lepszą koncentrację i uwagę.
  6. Wsparcie w leczeniu zaburzeń lękowych: terapia może łagodzić lęk, nauczając pacjentów kontrolowania odczuwanego napięcia.

Terapia biofeedback dostarcza klientom umiejętności samoregulacji, które mają kluczowe znaczenie dla poprawy zdrowia i jakości życia. Należy pamiętać, że efekty terapii mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb i zaangażowania pacjenta.

Dla kogo jest terapia biofeedback?

Terapia biofeedback jest odpowiednia dla osób z różnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak przewlekły stres, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, przewlekły ból, nadciśnienie tętnicze czy problemy z koncentracją. Może również wspierać rehabilitację i poprawę kondycji fizycznej.

Na czym polega trening Biofeedback?

Przebieg biofeedbacku uzależniony jest przede wszystkim od jego typu i tak  np. w przypadku EEG-biofeedback pacjent podłączany jest do specjalnej aparatury badającej  fale mózgowe. Przeprowadza się badanie diagnostyczne i pogłębiony wywiad, po którym terapeuta określa cele terapii i  przybliżony czas jej trwania.
  • Trening krótkoterminowy, który trwa od 10 do 30 spotkań. Przeznaczony jest on dla osób z ogólnym dobrym stanem zdrowia. Można go stosować w celu poprawy swoich wyników w nauce lub w sporcie.
  • Trening średnioterminowy, który trwa od 30 do 60 spotkań. Przeznaczony jest on dla osób, które mają problemy zdrowotne lub emocjonalne. Taka długość trwania biofeedbacku polecana jest w szczególności osobom z ADHD, dysleksją i zaburzeniami emocjonalnymi, w tym m.in. depresją.
  • Trening długoterminowy, który trwa od 60 do 80 spotkań. Przeznaczony jest on dla osób z poważnymi zaburzeniami, w tym m.in. porażeniem mózgowym, autyzmem i padaczką.
Podczas treningu biofeedback pacjent otrzymuje informację zwrotną o swoim stanie fizjologicznym (m.in. na podstawie pomiaru częstotliwości fal mózgowych, napięcia mięśniowego lub temperatury ciała, rytmu serca, wilgotności  skóry) w formie obrazowej.  W przypadku dzieci jest to gra komputerowa, animacja lub bajka DVD, a w przypadku dorosłych – wykresy i filmy relaksacyjne. Niekiedy informacje zwrotne mogą być przekazywane w formie akustycznej np. nieprzyjemnej muzyce przy stresie i przyjemniej – po zrelaksowaniu się.
Biofeedback w chronicznym zmęczeniu i w depresji
Biofeedback dla sportowców
Biofeedback dla maturzystów i studentów
Biofeedback w relaksacji