PRZEBIEG SESJI TERAPEUTYCZNEJ

Pierwsze spotkanie z terapeutą służy zebraniu wywiadu od rodzica/opiekuna lub pacjenta oraz wykonaniu badania QEEG – ilościowego badania EEG. Na spotkaniu przedstawiana jest metodologia prowadzenia terapii i ustalane są wstępne założenia i cele terapii.

Drugie spotkanie poświęcone jest szczegółowemu omówieniu wyników badania QEEG i potwierdzeniu celu terapii, podpisany jest kontrakt terapeutyczny i odbywa się wstępny trening.

Ilość treningów terapeutycznych ustalana jest w zależności od przyjętego celu terapii. Po pierwszych 10-12 treningach, odbywa się wstępne omówienie postępów terapii pacjenta i ewentualna korekcja planu terapii. W celu osiągnięcia założonych celów terapeutycznych  spotkania powinny odbywać się regularnie,  2-3 razy  w tygodniu,  bez przerywania ciągłości sesji (np. z powodu wakacji, długiego wyjazdu).

Po odbyciu założonej serii treningów przeprowadzane jest spotkanie podsumowujące. Omawiane są szczegółowe postępy terapii oraz osiągnięte cele. Terapeuta przekazuje podsumowanie całej terapii oraz ewentualnie wyznacza następne cele do osiągnięcia.                                                                         
Prosimy pamiętać, aby na 1-2 godziny przed treningiem:

  • nie pić kawy, napojów energetycznych,
  • nie jeść obfitych posiłków, ale nie być też głodnym,
  • nie przyjmować leków uspokajających, ale ewentualne odstawienie leków należy zawsze skonsultować z lekarzem,
  • zapewnić możliwość wyłączenia telefonu komórkowego.