Biofeedback
QEEG

Prowadzimy terapię BIOFEEDBACK która pozwala na modyfikacje fal mózgowych pacjentów. W naszej ofercie są również treningi  Biofeedback  HRV, Biofeedback GSR i Biofeedback  RESP

Treningi Biofeedback przeznaczone są dla tych, którzy chcą:

 • polepszyć potencjał umysłowy,
 • poprawić szybkość uczenia się i zapamiętywania,
 • poprawić koncentrację uwagi i jej utrzymywanie,
 • zwiększyć kreatywność i odporność na stres,
 • poprawić pamięć (przydatne przy nauce języków –obcych i nie tylko) z 5% nawet do 30%
 • doskonalić wyniki sportowe, muzyczne lub artystyczne,
 • rozwijać prawidłowe relacje interpersonalne z ludźmi,
 • leczyć zaburzenia nerwicowe i różnego rodzaju stany lękowe,
 • poprawić nastrój i samoocenę,
 • poprawić sen i jego efektywność.

Oferujemy diagnozę QEEG oraz terapię BIOFEEDBACK

Dla dzieci i młodzieży

Jeśli obserwujesz u swojego dziecka:

 • trudności w skupianiu się na wykonywanych czynnościach
 • dużą ruchliwość
 • skłonność do wybuchania złością lub agresją, reagowania nieadekwatnie do sytuacji
 • kłopoty z uczeniem się nowego materiału i/lub jego przypominaniem
 • trudności w realizowaniu programu szkolnego, szczególnie wynikające z dysleksji
 • nadmierny stres podczas zawodów sportowych, występów muzycznych, tanecznych itp
 • tendencje do reagowania nadmiernym lękiem
 • kłopoty z zasypianiem i/lub wstawaniem rano
 • niską samoocenę
 • tiki ruchowe lub głosowe
 • niepłynność mowy

Możesz pomóc swojemu dziecku poprzez trening umysłu – terapię biofeedback.

Biofeedback jest również polecany jako terapia wspomagająca dla dzieci z rozpoznanym Zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD, ADD, mózgowym porażeniem dziecięcym, epilepsją, trudnościami w żywieniu.
 

Dla dorosłych

Jeśli masz problemy z:

 • nadmiarem stojących przed Tobą zadań i natłokiem myśli
 • wypaleniem zawodowym i niechęcią do pracy
 • koncentracją i utrzymaniem uwagi
 • podejmowaniem ważnych i szybkich decyzji
 • uzależnieniami

Jeżeli odczuwasz:

 • nadmierny lęk lub złość
 • przewlekły stres
 • objawy depresji
 • zaburzenia snu
 • przewlekłe bóle głowy (migreny)
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)

Jeśli zależy Ci na:

 • samopoznaniu, nauce jak Twój organizm reaguje na różne sytuacje.
 • opanowaniu technik relaksacyjnych
 • nauce samoregulacji – panowania nad tremą, stresem .
 • poprawieniu zdolności zapamiętywania (np: przed egzaminami, podczas nauki języków obcych itp.)

WEŻ UDZIAŁ W TRENINGACH BIOFEEDBACK

Diagnostyka QEEG

QEEG jest badaniem diagnostycznym, które dostarcza informacje o dysfunkcji mózgu. QEEG
 to bezpieczna i nieinwazyjna metoda, w której zapisy z sensorów EEG podlegają ilościowej analizie, zaś jej wyniki są porównywane z bazą normatywną zawierającą zapisy osób zdrowych w danej grupie wiekowej. Dzięki  temu  nasi terapeuci uzyskują dostęp do pogłębionej  diagnostyki, która pozwala im na prowadzenie skutecznej  terapii.